Τι είναι το ΤΕΚΑ

Το ΤΕΚΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το νέο αυτό ασφαλιστικό Ταμείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εισφορών και των παροχών επικουρικής ασφάλισης για όλους τους νέους ασφαλισμένους.

Για τη λειτουργία του ΤΕΚΑ έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, και έχει προβλεφθεί ένα ισχυρό πλέγμα εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων & εποπτείας που περιγράφονται αναλυτικά στο νόμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο