Συχνές Ερωτήσεις

Η επικουρική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που παρέχεται συμπληρωματικά προς την κύρια σύνταξη. Έχει ξεχωριστές εισφορές από την κύρια ασφάλιση, που υπολογίζονται ως ποσοστό του μικτού μισθού.

Δημιουργούνται ατομικοί «κουμπαράδες». Αντί δηλαδή οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των νέων να μπαίνουν σε έναν «κορβανά» και να πληρώνουν τις επικουρικές συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, όπως συμβαίνει σήμερα, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται. Οι εισφορές κάθε νέου εργαζόμενου θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη.

1. Γιατί το σημερινό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά όταν πολλοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν με τις εισφορές τους τις συντάξεις λίγων συνταξιούχων. Κάτι που δεν ισχύει πια.

2. Γιατί οι νέοι ασφαλισμένοι θα ελέγχουν τη σύνταξή τους και το ύψος της.

3. Γιατί θα αναπτυχθεί η ιδέα της αποταμίευσης, θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις και θα ενισχυθεί η ανάπτυξη.

4. Γιατί όπως έχει δείξει η εμπειρία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, το νέο σύστημα οδηγεί σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις.

Στο νέο σύστημα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα στο νέο σύστημα μπορούν να ενταχθούν, αν το επιθυμούν, όλοι οι ασφαλισμένοι κάτω από 35 ετών.  

Από την πρώτη ημέρα που εργάζεται, ο νέος γνωρίζει ότι οι εισφορές του πηγαίνουν στον ατομικό του κουμπαρά. Και θα μπορεί να έχει την εικόνα των εισφορών και των αποδόσεών τους ανά πάσα στιγμή από το κινητό ή τον υπολογιστή του, όπως συμβαίνει με το e-banking. Ο νέος ασφαλισμένος συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού ύψους της σύνταξης μέσω επιλογής του επενδυτικού «προφίλ» (συντηρητικό, ισορροπημένο, επιθετικό), στη βάση του οποίου θα επενδυθούν τα κεφάλαια του «κουμπαρά».

Εκτιμάται ότι με το νέο σύστημα οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν επικουρικές συντάξεις αυξημένες από 43% έως 68%.

Παράδειγμα 1: Εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ) και έχει 40 χρόνια ασφάλισης, έχει επικουρική σύνταξη 153 ευρώ. Με το νέο σύστημα η επικουρική σύνταξη μπορεί να διαμορφωθεί από 219 έως 257 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό 1500 ευρώ και έχει 40 χρόνια ασφάλισης, έχει επικουρική σύνταξη 353 ευρώ. Με το νέο σύστημα η επικουρική σύνταξη μπορεί να διαμορφωθεί από 505 έως 594 ευρώ.

Οι εισφορές στο νέο σύστημα παραμένουν ίδιες με σήμερα.

Δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για τις υφιστάμενες συντάξεις. Οι υφιστάμενες συντάξεις και οι συντάξεις των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν με το ισχύον σύστημα θα υπολογίζονται με βάση τους σημερινούς κανόνες και δεν θα θιγούν.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο