Συχνές Ερωτήσεις

H επικουρική ασφάλιση συμπληρώνει την κύρια σύνταξη. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. Έχει ξεχωριστές εισφορές από την κύρια ασφάλιση, που υπολογίζονται ως ποσοστό του μικτού μισθού.

Στο νέο σύστημα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 01/01/2022. Επιπλέον από 01/01/2023 μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα , αν το επιθυμούν, όλοι οι ασφαλισμένοι κάτω από 35 ετών (δηλαδή όσοι είναι γεννημένοι από 01/01/1987 και μετά).

Oι εισφορές στο νέο σύστημα παραμένουν ίδιες με σήμερα. Αναλυτικότερα για τους μισθωτούς έως τα μέσα του 2022 το ποσοστό είναι 6,5% (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) και από τα μέσα του 2022 και ύστερα, το ποσοστό θα μειωθεί στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο).

Για τους μη μισθωτούς – αυτοαπασχολούμενους, το ποσό των εισφορών της επικουρικής προκύπτει μέσα από την ασφαλιστική κλάση στην οποία υπάγεται ο κάθε ασφαλισμένος, όπως ισχύει και στο υφιστάμενο σύστημα.

Η ευθύνη της διαχείρισης και επένδυσης των εισφορών ανήκει αποκλειστικά στο νέο δημόσιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου με την υποστήριξη Επενδυτικής Επιτροπής που θέτει τα αποδεκτά όρια επενδυτικού κινδύνου, στη βάση του Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου και των ευρωπαϊκών κανονισμών & οδηγιών για τις επενδύσεις, περί διαφάνειας και διασποράς κινδύνου αγορών.

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας το ΤΕΚΑ θα συνάψει προγραμματική συμφωνία με την ΕΔΕΚΤ ΑΕ -δηλαδή την εταιρία του Δημοσίου που και σήμερα επενδύει τα αποθεματικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης- για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής.

Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό και θα μπορεί να επιλέξει από έναν μικρό αριθμό προεπιλεγμένων επενδυτικών «προφίλ» (συντηρητικό-ισορροπημένο-επιθετικό), όπου θα επενδυθούν οι εισφορές του «ασφαλιστικού κουμπαρά» του. Θα έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει προφίλ. Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται για το σωρευμένο κεφάλαιο (εισφορές και αποδόσεις) μέσα από τον ατομικό του λογαριασμό.

Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό. Θα μπορεί να ενημερώνεται τόσο για το ποσό εισφορών που έχει συλλέξει όσο και για τις αποδόσεις των επενδύσεών τους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στα πρότυπα του σημερινού e-banking. Η ενημέρωση του λογαριασμού του θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Στο ν. 4826/2021 προβλέπεται κρατική εγγύηση για τις επικουρικές συντάξεις του νέου συστήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κράτος εγγυάται ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν συμβεί με τις επενδύσεις ο ασφαλισμένος θα λάβει επικουρική σύνταξη ίση με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί σε πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τον πληθωρισμό).

Για αυτούς τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τίποτα. Οι συντάξεις των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν με το ισχύον σύστημα θα υπολογίζονται με βάση τους σημερινούς κανόνες.

Για τους συνταξιούχους δεν αλλάζει τίποτα. Οι συντάξεις του υφιστάμενου συστήματος είναι πλήρως διασφαλισμένες.

Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης, οι καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται στον ασφαλισμένο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν παρέχεται στο υφιστάμενο σύστημα. Πρόκειται για μια καινοτομία του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο