Γιατί οι νέοι
θέλουν νέα πράγματα

Τι πρέπει να ξέρεις για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά

Το σύστημα για τις επικουρικές συντάξεις των νέων αλλάζει. Στόχος είναι με τη δημιουργία «ατομικού κουμπαρά» όχι μόνο να αποκτήσουν οι νέοι τον έλεγχο της επικουρικής τους σύνταξης, αλλά και να πάρουν τελικά υψηλότερη σύνταξη. Όπως συνέβη και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζεται επιτυχημένα το σύστημα αυτό.

Τι είναι η επικουρική ασφάλιση;

Η επικουρική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που παρέχεται συμπληρωματικά προς την κύρια σύνταξη. Έχει ξεχωριστές εισφορές από την κύρια ασφάλιση, που υπολογίζονται ως ποσοστό του μικτού μισθού.

Τι αλλάζει;

Δημιουργούνται ατομικοί «κουμπαράδες». Αντί δηλαδή οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των νέων να μπαίνουν σε έναν «κορβανά» και να πληρώνουν τις επικουρικές συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων όπως συμβαίνει σήμερα, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται. Οι εισφορές κάθε νέου εργαζόμενου θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη.

Γιατί είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση;

  1. Γιατί το σημερινό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά όταν πολλοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν με τις εισφορές τους τις συντάξεις λίγων συνταξιούχων. Κάτι που δεν ισχύει πια.
  2. Γιατί οι νέοι ασφαλισμένοι θα ελέγχουν τη σύνταξή τους και το ύψος της.
  3. Γιατί θα αναπτυχθεί η ιδέα της αποταμίευσης, θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις και θα ενισχυθεί η ανάπτυξη.
  4. Γιατί όπως έχει δείξει η εμπειρία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, το νέο σύστημα οδηγεί σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις.

Ποιους αφορά η μεταρρύθμιση;

Στο νέο σύστημα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα στο νέο σύστημα μπορούν να ενταχθούν, αν το επιθυμούν, όλοι οι ασφαλισμένοι κάτω από 35 ετών.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο