Νέο Ταμείο
για τους νέους εργαζόμενους

Τι είναι η κοινωνική ασφάλιση – Γιατί πληρώνεις εισφορές

Οι εισφορές είναι η δική σου προσωπική αποταμίευση.
Σωρεύεται κατά τον εργασιακό σου βίο προκειμένου να σου εξασφαλίσει/αναπληρώσει το εισόδημα κατά τον συνταξιοδοτικό βίο.

Και θυμήσου: όσο περισσότερες εισφορές καταβάλλεις, τόσο υψηλότερη σύνταξη θα λάβεις.

Τι είναι η επικουρική ασφάλιση;

H επικουρική ασφάλιση συμπληρώνει την κύρια σύνταξη. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. Με το ν. 4826/2021 η επικουρική ασφάλιση στη χώρα μας μετατράπηκε για τους νέους εργαζόμενους σε κεφαλαιοποιητική.

Τι είναι η κεφαλαιοποιητική ασφάλιση;

Στην κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, κάθε ασφαλισμένος έχει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό, όπου σωρεύονται οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης που καταβάλλει και στη συνέχεια επενδύονται σε συγκεκριμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης, η επικουρική σύνταξη του ασφαλισμένου υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού των εισφορών και των αποδόσεων στον προσωπικό λογαριασμό του.

Γιατί και πώς επενδύονται οι εισφορές μου;

Σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων η βέλτιστη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων απαιτεί μια πιο σύνθετη προσέγγιση από την παραδοσιακή τραπεζική κατάθεση.
Οι εισφορές των ασφαλισμένων διαχειρίζονται και επενδύονται από το ΤΕΚΑ με σκοπό:

  1. να προστατεύουν τις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων από τη διαβρωτική επίδραση του πληθωρισμού και
  2. να «να δημιουργήσουν προς όφελος των ασφαλισμένων υψηλότερο κεφάλαιο που θα τους αποφέρει αργότερα υψηλότερη σύνταξη

Η διαχείριση των αποταμιεύσεων γίνεται με σύνεση, υπευθυνότητα, διαφάνεια, επαγγελματική επάρκεια και με την εγγύηση του κράτους που δεσμεύεται πως, σε κάθε περίπτωση, η απόδοση των εισφορών δεν θα υπολείπεται του πληθωρισμού.

Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο καινούριο Ταμείο;

Στο νέο σύστημα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 01/01/2022. Και από 1/1/2023 στο νέο σύστημα μπορούν να ενταχθούν, εφόσον το επιθυμούν, και όλοι οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο